XX Międzynarodowy Kongres Psychologii Analitycznej w Kjoto, Japonia 28 sierpnia – 02 września 2016

XX Międzynarodowy Kongres Psychologii Analitycznej w Kjoto, Japonia 28 sierpnia – 02 września 2016

Międzynarodowy Kongres  Psychologii Analitycznej to wydarzenie  wielowymiarowe, odbywa się w różnych krajach świata raz na 3 lata. To wydarzenie: inspirujące – japoński kongres odbywał się pod hasłem wyzwań kulturalnych, klinicznych i profesjonalnych stojacych przed analitykami w czasie zmian, odbyło się wiele wykładów, prelekcji i warsztatów; towarzyskie –  okazja do spotkania jungistów z calego świata; organizacyjne – wybierane są nowe władze na kolejną kandencję, powoływane nowe instytuty, zatwierdzane certyfikaty analityków jungowskich zdobywających swe uprawnienie w programie routerskim  –  w tych krajach w których nie ma powołanych instytutów z uprawnieniami szkoleniowymi, a wśród nich jest i Polska.

Organizacją kongresu zajęło się stowaszyszenie jungowskie z Japonii – AJAJ (Association of Jungian Analysis Japan). Miał on miejsce w Międzynarodowym Centrum Konferenecyjnym w Kjoto, gdzie zapewniono nie tylko doskonałe warunki techniczne do prowadzenia wykładów i prelekcji, ale zorganizowano ciekawy program kulturalny przybliżający przybyszom z Europy i Ameryki kulturę Japońską. Odbyły się pokazy tradycyjnego  japońskiego teatru kukiełkowego,filmów, medytacje zen, lekcje origami oraz kaligrafii i wystawa sztuki jakońskiej. Dla zainteresowanych zapewniono dodatkowe wycieczki objazdowe po Japonii.

Wszystkie materiały kongresowe zostały opublikowane on-line w języku angielskim, co jest bardzo dobrym nowym zwyczajem i miejmy nadzieję, iż ta nowa tradycja będzie kontynuowana.