Międzynarodowy Kongres  Psychologii Analitycznej to wydarzenie  wielowymiarowe, odbywa się w różnych krajach świata raz na 3 lata. To wydarzenie: inspirujące – japoński kongres odbywał się pod hasłem wyzwań kulturalnych, klinicznych i profesjonalnych stojacych przed analitykami w czasie zmian, odbyło się wiele wykładów, prelekcji i warsztatów; towarzyskie –  okazja do spotkania jungistów z calego świata; organizacyjne...