Analiza Jungowska – opis metody

Analiza Jungowska – opis metody

Twórcą psychologii analitycznej jest  pochodzący ze Szwajcarii Carl Gustaw Jung. Stworzył tą metodę na początku XX wieku. Obecnie wielu post-jungistów, klinicystów pracujących aktywnie z klientami, rozwinęło analizę jungowską jako metodę współczesnej terapii adekwatnej do realiów świata w jakim obecnie żyjemy.

Carl Gustaw Jung rozpoczynał swoją karierę jako psychiatra, by następnie zafascynowany nowatorskimi, jak na owe czasy koncepcjami Zygmunta Freuda zająć się psychoanalizą.

Na kanwie tej własnie teorii powstała  metoda zwana współcześnie ‚analizą jungowską’, którą Jung rozwinął zgodnie z własnymi przekonaniami, porzucając klasyczną psychoanalizę freudowską i samego Freuda.

Analiza jungowska jest metodą terapeutyczną, która w ostatnich latach zyskuje na popularności również w Polsce. Różni się jednak zasadniczo od innych terapii, nastwionych głównie na pozbycie się symptomów kłopotliwych dla pacjenta, a nie dotarciem do ich źródeł.

Dotarcie dzięki analizie jungowskiej do mechanizmów i źródeł motywacji ukrytych głęboko w nieświadomości klienta prowadzi do głębszych, bardziej satysfakcjonujących i dłużej trwających zmian w osobowości.

Analityk  jungowski pracuje z klientami nad aktywacją  ich wrodzonego potencjału oraz koncentruje się na  poszukiwaniu  indywidualnych dróg  do samorozwoju.

Istotnymi elementami analizy jungowskiej są :

– praca z materiałem symbolicznym  klienta – ze snami, aktywną wyobraźnią, swobodnymi skojarzeniami oraz obrazami symbolicznymi;

–  praca z materiałem dotyczącym codziennego życia i aktualnych wydarzeń oraz relacji;

–  praca ze wspomnieniami z przeszłości odnośnie wydarzeń oraz relacji rodzinnych klienta;

  • refleksja własna pacjenta i świadomość uczuć;
  • analiza relacji między klientem, a analitykiem;
  • budowanie relacji między świadomą i nieświadomą stroną psychiki klienta;

W dzisiejszychm świecie zadaniem doświadczonego, sprawdzonego/certyfikowanego  i  znającego dogłębnie zasady metody analitycznej, wyszkolonego analityka jest towarzyszenie klientowi bezpiecznie w tej podróży.

Analiza jungowska to podążanie analityka za klientem, tak aby klient we właściwym dla siebie czasie dotarł do istotnych doświadczeń i motywacji. W metodzie tej nie zachodzi narzucanie planu terapii, jak w innych terapiach –  ale jest podążanie za naturalnym procesem wzrostu psychologicznego osiąganego poprzez kontakt z materiałem symbolicznym oraz osobą analityka.

Analiza jungowska jest procesem długoterminowym, którego minimalny czas to około dwa lata.

Zwykle jest prowadzona dwa razy w tygodniu, lub jeden raz w tygodniu. Zależy to od indywidualnych ustaleń między klientem a analitykiem.

Sesja analityczna trwa 50 minut.